profin insurance advisors and brokers - duurzame energie
NWEA Nieuwsbrief Januari 2016

NWEA Nieuwsbrief Januari 2016

De Nederlandse Wind Energie Associatie is de belangenbehartiger van windenergie. In NWEA werken de bedrijven en organisaties samen, die in Nederland actief zijn in windenergie op land en op de Noordzee. NWEA wil overheid en bedrijfsleven bewegen meer werk te maken van windenergie. Ook wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten. Windenergie is de meest duurzame energiebron.

In deze editie:

  • Het nieuwe jaar
  • Minister Kamp opent Winddagen
  • Europese windenergie-conferentie in 2017 naar Amsterdam
  • Verhuizing NWEA

Focus op het nieuwe jaar

2016 is inmiddels een paar weken oud, de hoogste tijd om een tipje van de sluier van onze plannen voor dit jaar op te lichten. De windenergiesector zal sterk groeien in 2016 en in de jaren daarna, om een essentieel onderdeel te vormen van de energie-voorziening van Nederland. Een sterke branchevereniging past daarbij. In 2016 zal NWEA daarom inzetten op verdere professionalisering van de organisatie en op uitbouw van haar diensten.

Vorig jaar hebben we onze personele bezetting compleet gemaakt met vijf branchespecialisten (Karen Kooi-de Bruijn, Rik Harmsen, Marije Arah, Guido Hommel en Hilbert Klok), een manager communicatie (Marijn van der Pas), een management-ondersteuner (Karin Luimers), een administratief (leden) ondersteuner (Ingrid Teunissen van Manen) en ikzelf als directeur a.i. en voorzitter.

De capaciteit op communicatie heeft zich al uitbetaald met interviews in diverse bladen en op de radio (BNR), de NOS en verschillende berichten in landelijke kranten. Op dit moment werken wij aan een nieuwe website op basis van een nieuwe huisstijl.

Nadat we in 2015 de eerste fase van de nieuwe NWEA-organisatie hebben gerealiseerd, volgt in 2016 het tweede deel. Dit jaar stellen we samen met de leden een strategie voor de lange termijn op. Daarin willen we onder andere meer toegevoegde waarde gaan leveren voor particulieren, mini-wind en export.

In de langetermijnstrategie zetten we ook sterk in op ledenwerving, enerzijds met als doel om meer middelen te werven voor een betere dienstverlening, anderzijds omdat bij een sterk groeiende sector ook meer spelers horen die zich krachtig georganiseerd willen zien.

De komende weken gaat het leeuwendeel van onze aandacht uit naar wind op zee nadat de Eerste Kamer op 22 december tegen het wetsvoorstel STROOM stemde. Wij denken met input van onze leden mee met het ministerie van Economische Zaken hoe we de vertraging in de realisering van de nieuwe windparken op zee zo klein mogelijk kunnen houden.

Hans Timmers, voorzitter NWEA

………………………………………………………………………………………

Minister Kamp opent Winddagen

Op 15 en 16 juni 2016 organiseren NWEA, TKI Wind op Zee en FLOW samen met Bosch & Van Rijn en Pondera Consult de Winddagen 2016. Wij zijn vereerd dat minister Kamp van Economische Zaken de Winddagen zal openen.

Naar verwachting zal het aantal bezoekers dit jaar verdubbelen ten opzichte van 2015, en brengt de beurs nog meer inzichten in de markt en innovaties. Dat alles in aanwezigheid van veel prominenten. Dat maakt de Winddagen dè Nederlandse beurs voor windenergie. Klik hier voor meer informatie en deelname.

………………………………………………………………………………………

Europese windenergie-conferentie in 2017 naar Amsterdam

Amsterdam is in 2017 gastheer van het EWEA Annual Event, de belangrijkste conferentie op het gebied van windenergie in Europa. Tijdens de 2015 editie van het EWEA (European Wind Energy Association) Annual Event mochten bezoekers hun voorkeur voor de gaststad 2017 uitspreken, zij kozen na een brede lobby door o.a. NWEA voor Amsterdam.

………………………………………………………………………………………

Verhuizing NWEA

Over iets meer dan een maand verhuist NWEA naar de Arthur van Schendelstraat 550 in Utrecht, waar we samen met een aantal andere duurzame organisaties kantoor zullen houden. Belangrijk voor ons werk in Den Haag: inmiddels kan NWEA ook gebruikmaken van twee locaties voor flexwerken in Den Haag.

Deze pagina delen/doorsturen op social media  delen
 social media