profin insurance advisors and brokers - duurzame energie
Windenergie op land goedkoopste bron duurzame elektriciteit

Windenergie op land goedkoopste bron duurzame elektriciteit

Jasper Vis heeft in zijn - op persoonlijke titel geschreven - energieblog gereageerd op een artikel van Martin Sommer in de Volkskrant. In dat artikel wordt onder andere gesteld dat de kosten van windmolens buitensporig hoog zijn en wordt geklaagd dat windmolens alleen maar groter worden.

Deze stelling is een misvatting en paradox in één. Windenergie op land is in Nederland de goedkoopste bron van duurzame elektriciteit en de kosten dalen juist doordat de windturbines groter worden. Sommer stelt: "Klimaatopwarming, tot uw dienst, ik denk ook dat er wat moet gebeuren. Maar windmolens blijven een slecht idee. De kosten zijn nog altijd buitensporig."

Windenergie op land is in Nederland verreweg de goedkoopste bron van duurzame elektriciteit. De onderstaande grafiek laat dat zien op basis van het jaarlijks overzicht van de kostprijs van duurzame energie-opties in Nederland. Nieuwe technieken voor duurzame elektriciteit zoals getijde-energie en 'blauwe energie' -die af en toe gepresenteerd worden als alternatief voor windenergie- zijn nog een aantal keer zo duur. Dat is logisch voor nieuwe technologieën en het verschil zal komende jaren ongetwijfeld kleiner worden.

Als we in de grafiek hieronder inzoomen op de 4 belangrijkste opties voor duurzame elektriciteitsproductie in Nederland, dan blijkt dat windenergie op land ook aanzienlijk goedkoper is dan biomassa bijstoken in kolencentrales, windenergie op zee en zonne-energie.

De kosten van zonne-energie zijn de afgelopen jaren meer dan spectaculair gedaald. Toch is windenergie op land in Nederland nog aanzienlijk goedkoper dan zonnestroom. Wie zegt dat windenergie op land te duur is, schrijft daarmee feitelijk alle duurzame elektriciteitsbronnen in Nederland af.

Bij realistischer CO2-prijs kan wind op land als een van de eerste zonder subsidie.

Maar waarom is er dan subsidie nodig voor windenergie op land, zult uw wellicht vragen. Dat komt omdat de milieuschade van conventionele energieproductie (kolen, olie, gas) niet of nauwelijks in rekening wordt gebracht. De CO2-prijs is de afgelopen jaren ruim onder de €10 per ton CO2, terwijl de schattingen van de schade door klimaatverandering op lange termijn een veelvoud daarvan zijn. Als er een meer realistische CO2-prijs komt en de vervuiler dus gaat betalen, dan is windenergie op land een van de eerste opties die zonder subsidie kan.

Over de technologische ontwikkeling van windenergie schrijft Sommer: "Met de techniek gaat het niet de goede, maar de verkeerde kant op. Technische ontwikkeling leidt meestal tot kleinere, subtielere apparaten; nee hoor, windmolens worden alleen maar groter."

Zeker bij windenergie op land begrijp ik de behoefte aan kleine -liefst onzichtbare- apparaten. Het plaatsen van windmolens is hoe je het wendt of keert een grote ingreep in het landschap. Als je een minuscule windmolen zou kunnen bouwen, dan was die ingreep in het landschap niet meer nodig. Helaas zal een minuscule windmolen ook een minuscule hoeveelheid energie opleveren. De hoeveelheid stroom die je kunt produceren hangt namelijk af van de hoeveelheid wind die je weet te 'vangen'. Hoe groter het oppervlakte van het apparaat waarmee je de wind vangt, hoe groter de energieopbrengst. Daarom krijgen windturbines steeds grotere wieken (dat dat kan is een enorme technische prestatie, daarover een andere keer meer).

De foto hieronder laat de windmolens langs de dijk van de Noordoostpolder zien. De grote windturbines van 7,5 MW die er net geplaatst zijn produceren elk net zoveel elektriciteit als de 50 'kleine' waarvan er op de voorgrond een aantal te zien zijn. Het nieuwe windpark zal dus vele malen meer duurzame energie produceren dan het oude.

De grafiek hieronder laat zien hoe spectaculair de kosten van windenergie op land sinds de jaren '80 gedaald zijn (de oranje lijn, de grafiek komt uit een Amerikaanse studie).

Windenergie op land zal hier voorlopig de goedkoopste duurzame stroombron blijven

De kostendaling van windenergie op land werd juist mede bereikt door de technische ontwikkeling die steeds grotere windturbines mogelijk maakte. Windenergie op land is daardoor nu verreweg de goedkoopste duurzame elektriciteitsbron in Nederland en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven.

Bron: Jasper Vis - https://jaspervis.wordpress.com/

Deze pagina delen/doorsturen op social media  delen
 social media