profin insurance advisors and brokers - duurzame energie

Zonnepark Apeldoorn

Zonnepark Apeldoorn

Een zonnepark is in feite een energiefabriek, waar met behulp van de zon elektriciteit wordt opgewekt. Het Zonnepark Apeldoorn krijgt straks ongeveer 11.000 panelen, die bij elkaar 3,0 MWatt aan energie opwekken. Dat is genoeg om gemiddeld 800 huishoudens van stroom te voorzien.

De Gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen en heeft haar grond beschikbaar gesteld voor het realiseren van een zonnepark. Over Morgen en Encon ontwikkelen dit zonnepark onder de naam Zonnepark Apeldoorn en hebben hierover met de gemeente de nodige afspraken gemaakt.

De bedoeling is dat het Zonnepark Apeldoorn begin 2018 in gebruik is en energie opwekt. In maart 2017 is de omgevingsvergunning door de gemeente Apeldoorn afgegeven en in mei 2017 is ook de zogenaamde SDE+ subsidie van het Rijk aan Zonnepark Apeldoorn toegekend.

Profin gaat de bouw en het uiteindelijke zonnepark verzekeren

Deze pagina delen/doorsturen op social media  delen
 social media